Om Hjortsvang

Hjortsvang er en aktiv lille landsby, hvor det rige foreningsliv drives af beboerne i Linnerup og Hjortsvang i fællesskab. Landsbyen er kendetegnet ved et stærkt sammenhold og mange aktiviteter.

Fællesspisning

næste gang er onsdag d. 5 sept. 
Kom og vær med, det er for alle og det er hyggeligt og en god måde at lære naboerne at kende på. Vi spiser kl. 18
Tilmelding i kassen ved forsamlingshuset eller lige her senest 2 dage før.
 
Vi hjælper hinanden, så ingen står alene hverken med madlavning eller opvask. Og ingen forventer, at du melder dig på madholdet eller til opvasken, de første gange du deltager i fællesspisningen.
Det koster kun 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn i den spisedygtige alder.  
 
Fællesspisningen har eksisteret siden 1988 og er blevet afholdt hver måned uden afbrydelse siden da. Der er ingen bestyrelse eller formelle vedtægter og madholdet  melder sig fra gang til gang.

NYT TAG PÅ FORSAMLINGSHUSET - HURRA

 
Samvirket har fået 25.000 kr fra Sydbank Fonden til det nye tag og energirenoveringen. Det er vi meget glade for, da der sammen med bidrag fra Brugsgrunden i Aale 30.000kr., Jeling Sparekasses Fond 50.000 kr., lokale bidrag på ca. 70.000 kr. og 50.000 kr.fra Huif og andre 50.000 kr.i lån også fra HUIF, nu er indsamlet midler til at projektet er en realitet. Endvidere er der  tilsagn om 520 frivillige arbejdstimer.
Der er dog stadig muligt at yde frivillige bidrag, af enten økonmislk støtte eller arbejdskraft.
 

 
Se folderen her
I folderen er vedlagt et indstik hvorpå tilsagn om bidrag til projektet noteres, se indstikket her  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinteraktiviteter

Columana ryggymnastik  i Minihallen i Aale med start torsdag d. 6. sept kl 18
 
Volley i Minihallen i Ale torsdage kl 19

 

 

 

 

 

 

 

RETTELSE -

Mandeaften bliver d. 27. okt.

Årsprogrammet som udkommer i april udarbejdes i samarbejde med kirken, museet, vandværket, HUIF og Samvirket.
Se årsprogrammet her.
Hvert år i januar inviteres alle nye tilflyttere og aktive borgere, der alle har gjort en indsats for området i det forgangne år til persillefest i forsamlingshuset.
En hyggelig aften hvor der er rig mulighed for snak og hygge. Men også aftenen hvor der er mulighed for at tilmelde sig, for at give en hånd med, ved forskellige aktiviteter. 
Du kan også tilmelde dig lige her. Vi har brug for din hjælp og så kommer du selvfølgelig med til næste års persillefest.
  
Sponsorsamarbejde til gavn for Hjortsvang 
Overvejer du et nyt mobil abonnement, kan du ved at kontakte Euronics i Tørring få mulighed for at støtte HUIF med 10 % af din mobilregning. Det bliver ikke dyrere for dig og prisen er konkurence dygtig. Tag en snak med Bo Friborg..
 
 
Webmaster Helle Hudecek  | Tlf.: 75676299