Hjælperlistse

Webmaster Christina Kjøller
 
 
Årsprogrammet som udkommer i april udarbejdes i samarbejde med kirken, museet, vandværket, HUIF og Samvirket.
 
Hjertestarter ved forsamlingshuset
er altid til rådighed og kan benyttes af alle.
Er der behov for kursus, så ret henvendelse til bestyrelsen og vi vil organisere et kursus når der er deltager nok til et hold. Der er allerede afholdt to kursus.
Webmaster Christina Kjøller